Cena: 37,50 Eur bez DPH / m2

IMG_3148.png

Lokalita

 

Slnečný pozemok sa nachádza v katastrálnom území Tatranskej Lomnice, v najvrchnejšej časti bývalého areálu Eurocamp na pravej strane od cesty vedúcej do Tatranskej Lomnice.

Snip20190312_3.png

Parametre pozemku

 

Celková plocha: 54 436 m²
Max povolená zástavba (20%): 10 887 m²
Funkčné plochy (podľa územného plánu): cestovný ruch (apartmány, služby, športoviská; max 3+1 podlažia)

Všetky inžinierske siete sa nachádzajú pred pozemkom pozdĺž hlavnej cesty. Je potrebná spoluinvestícia do vybudovania verejného vodovodu a čerpacej stanice odpadových vôd.

Snip20190312_2.png
 

Privátnu atmosféru zabezpečuje susedstvo s lesmi Tatranského národného parku na severnej a východnej hranici. Pozdĺž západnej hranice sa tiahne cesta do Tatranskej Lomnice a z južnej strany sa predpokladá výstavba rekreačných domov a apartmánov.


Ponúkaná forma spolupráce

 

Zaujímame sa o partnerstvo s finančným investorom. Naša firma zabezpečí inžiniersku činnosť, výstavbu aj predaj.


Súčasť predaja pozemku

 
  • urbanisticko-architektonická štúdia výstavby rekreačného komplexu rešpektujúceho miestnu horskú prírodu

  • business plán

  • vyjadrenia energetikov k možnosti napojenia na existujúce siete a vyjadrenia ostatných vlastníkov sietí na pozemku